KIM JEST TRENER BIZNESU I PSYCHOLOG BIZNESU?

Niewiele osób wie kim będzie trener biznesu oraz psycholog biznesu i jakie zadania wykonują. Jeśli chcemy na te pytania odpowiedzieć warto w ogóle zainteresować się historią z tym związaną. Pojęcie coach z języka angielskiego odnosiło się do trenerów sportowych. Warto sobie wyobrazić jak wygląda trenowanie sportowców. Są to oczywiście relacje nauczyciel – uczeń, gdzie to nauczyciel jest trenerem i jego najważniejszym zadaniem będzie uczyć tak, by osiągnąć sukces.

Zdając sobie sprawę z tego jakie są efektywności formuły nauczyciel- uczeń już w okresie XX wieku podjęto próby przeniesienia tego na grunt biznesu. W tej sytuacji mamy już relację trener biznesmen a więc osoba, która sprawuje opiekę nad kimś innym w zakresie prowadzenia biznesu w konkretnej firmie. Przeprowadzając analogię do trenera sportowego trener biznesu pomaga osiągać sukcesu w biznesie dla biznesmena. Coach będzie znaczyć trener a pojęcie business coaching mają odpowiednik pojęcia trener biznesu. Stosując kalkę językową mówi się również coaching biznes. Chociaż prawidłowo po polsku należy mówić sobie określeniem trener biznesu. Zatem trener biznesu świadczy usługi, które pomagają osiągać cel biznesowy przez optymalizację procesów biznesowych.

Kim w takim razie jest psycholog biznesu?

Merytorycznie terminy trener i psycholog będą bardzo podobne do siebie. Psycholog pomaga zastosować wiedzę z zakresu psychologii w biznesie, ponieważ psychologia ma tam istotne zastosowania i będzie ważna, wykorzystuje się ja w reklamie, marketingu. Wtedy gdy będzie się takim mianem określać również działania osób, które zajmują się typowo psychologią, która chcą oczywiście przenosić na grunt reklamowy. Dzięki zastosowaniu psychologii w reklamie można skutecznie działać na konsumenta, jego zachowania czy preferencje i właśnie w ten sposób będziemy skłaniać go do kupowania towarów czy usługi.

Psychologia biznesu

Psychologia w biznesie

W psychologii biznesu nie od dziś wiadomo, że na klienta działają różnorakie elementy i różne emocje, które wywołują bodźce, które także się między sobą różnią. Zaliczyć należy do nich zapachy, dźwięk, kształty. Do innych kategorii zaliczyć trzeba uśmiech, dzieci, zwierzęta a nawet seks. Zatem psycholog biznesu podobnie jak trener będzie świadczyć usługi na rzecz firm, instytucji czy też organizacji. Podsumowując oraz odpowiadając na przewodnią myśl trzeba sobie powiedzieć, że trener oraz psycholog biznesu to specjaliści, którzy mają nam okazje pomóc w określeniu celów biznesowych i potem w ich realizacji przy zastosowaniu nowoczesnych dostępnych ku temu narzędzi.

Autor

Matylda Majerska

Redakcja runwarsaw.pl