Jak funkcjonuje trener biznesu?

Od samego początku swojego istnienia trening motywacyjny koncentruje się przede wszystkim na zaspokajaniu oczekiwań osób, które wykazują nim zainteresowanie. Ludzie pojawiają się u trenera biznesu kierując się zróżnicowanymi motywacjami. Jednym zależy na tym, aby ich życie wyglądało inaczej, niż ma to miejsce obecnie, pragną więc zmiany albo dążą do tego, aby działać w bardziej skuteczny sposób. Z kolei inni są zmotywowani przez bardziej konkretne sprawy – mają jasno wytyczony cel, często jednak brakuje im pomysłu na to, jakie działania podejmować, aby wspomniany cel mógł zostać zrealizowany.

Skuteczny coaching

Trener biznesu często ma też za zadanie wprowadzenie porządku w ich życiu, brakuje w nim bowiem spokoju umysłu, poczucia spełnienia, a niekiedy po prostu radości. Bywa i tak, że klient chce, aby czegoś było mniej. Tu warto wspomnieć stres oraz presję finansową. Oczywiście, bez względu na to, jakie są indywidualne motywy człowieka, coaching musi zaczynać się od klienta. Jedyny cel, jaki przyświeca trenerowi biznesu wiąże się z tym, aby skłonić klienta do rozwinięcia swojego potencjału tak, jak sam chce go zdefiniować.

Mówca motywacyjny pomaga w zmianie oraz w podążaniu do celu, jakiego pragnie klient. Trener biznesu czerpie garściami z wielu dyscyplin, na pierwszy plan wysuwa się przy tym psychoterapia oraz tak zwane doradztwo psychologiczne. Obie dziedziny często rywalizują zresztą ze sobą, o czym możemy się przekonać choćby dzięki analizie tak zwanej literatury przedmiotu.

Korzyści finansowe

Odporność trenera

Terapeuci pisząc o trenerach biznesu najczęściej koncentrują się na zwracaniu uwagi na charakterystycznej dla niego powierzchowności. Nie zawsze jest to oskarżenie bezpodstawne, jeśli bowiem mamy do czynienia z trenerem, któremu brakuje doświadczenia, może zdarzyć się i tak, że potrafi on pominąć sygnały i tropy, które wydają się oczywiste dla psychoterapeuty nawet, jeśli nie ma on imponującego stażu w zawodzie. Nie można jednak nie zgodzić się z tym, że mówiąc o trenerach biznesu i psychoterapeutach łatwo też wskazać na różnice. Najpoważniejsza wiąże się ze stanem psychicznym samego klienta, okazuje się bowiem, że klient trafiający do trenera biznesu nie jest aż tak zdesperowany, jak ten, który poszukuje pomocy u psychoterapeuty. W tym ostatnim przypadku na uwagę zasługuje też medyczny charakter relacji.

Autor

Szymon Sładowski

Redakcja runwarsaw.pl